Het effect

Voor een persoon met dementie is het vastleggen van het eigen levensverhaal dé manier om in de toekomst een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen te behouden. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat reminiscentie (herinneringen ophalen) een hele effectieve manier is om sociaal evenwicht, sociale relaties en emoties gunstig te beïnvloeden. Wanneer iemand herinneringen verliest is het extra belangrijk om toegang tot de eigen levensgeschiedenis te kunnen bewaren. Dat versterkt de eigen identiteit.

Samen met familie en vrienden een levensboek maken en bekijken is leuk en gezellig om te doen. Bijna iedereen vindt het fijn om over het verleden te praten. Begin er liefst vroeg mee. Het stimuleert contact en grotere betrokkenheid. Samen regelmatig terugkijken is ook een mooie geheugensteun. Het is voor mensen die voortdurend geconfronteerd worden met een afnemende geheugencapaciteit, een verademing om te ervaren dat zij nog wel in staat zijn deze herinneringen op te halen.

Daarnaast is inzicht in het levensverhaal belangrijk voor goede zorg. Om goed aan te kunnen sluiten bij de belevingen, wensen en behoeften is het noodzakelijk om kennis te hebben van het leven van de betrokkene. Naarmate begeleiders het verleden gedetailleerder ‘mee kunnen beleven’, hebben zij betere handvatten voor goede zorg en activiteitenbegeleiding. Belangrijk daarbij is dat het levensverhaal weergeeft hoe de betrokkene zélf zaken en gebeurtenissen in het verleden heeft beleefd.

shutterstock_173015618  shutterstock_65169376

Ik Onthou Jou wordt samen met experts ontwikkeld. Dr. Anneke van der Plaats, pionier in het begeleiden van dementie (BreinCollectief), en Tom van der Meulen (Ideon Dementie Professionals) geven advies.

Met de tijd wordt het steeds belangrijker om niet teveel indrukken (prikkels) tegelijk aan te bieden. Daarom staat er op elke pagina altijd maar één foto, filmpje of audiofragment. Meer niet. Het zelfstandig bekijken van het levensboek, bij voorkeur met een touch screen, moet ook gemakkelijk en intuïtief zijn.

Mensen met dementie krijgen, naarmate ze meer hersenfuncties verliezen, steeds meer behoefte aan zogenaamde ‘dynamische prikkels’. Stilstaande objecten, tekst, e.d. nemen zij uiteindelijk minder goed waar. Bewegende beelden, muziek, licht en geluiden daarentegen wel. Die trekken aandacht. Met Ik Onthou Jou is het heel gemakkelijk om dynamische prikkels in het levensboek aan te bieden. Dat is een van de grote voordelen ten opzichte van een levensverhaal op papier.

Ik Onthou Jou is getest op effect, vormgeving en gebruiksvriendelijkheid bij mensen in verpleeghuizen door studenten van Saxion Hogeschool. Familieleden en zorgverleners geven aan dat het samen bekijken van het levensverhaal een heel prettige manier is om contact te krijgen. Zelfs ernstig demente mensen leven op en worden vrolijker.

Bekijk ook onze tips voor hoe u een goed verhaal kunt maken en om inspiratie voor interessante thema’s op te doen.

Voor specifieke vragen over het effect en de wetenschappelijke onderbouwing kunt u contact met ons opnemen.